КАК ГО ПРАВИМ

Среща с наш консултант и оглед на място.

Избиране на най-подходящия велопаркинг, спрямо нуждите на клиента и пространството, с което разполага.

Чертеж и остойностяване на изделието.

Изпращане на ценова офета. Сключване на договор за производство. Извършване на авансово плащане за стартиране на производство.

Производство на зададената поръчка.

Спедиция на готовата продукция към клиента.

Професионален монтаж на велостойки.

Експлоатация на велосипедния паркинг.